Trước 1/3, gỡ hết biển báo 50km/h ở đường đôi

24/02/2016 16:08

Đến 1/3, rà soát các biển báo hạn chế 50km/h ở các đoạn đường đôi trong khu đông dân cư thay bằng biển 60km/h.

Trước 1/3, gỡ hết biển báo 50km/h ở đường đôi 1
Sẽ thay biển báo 50km/h ở đường đôi khu dân cư bằng biển 60km/h.

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu triển khai nội dung Thông tư 91/2015/TT-Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, ngày 31/12/2015, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 91 quy định về tốc độ và khoảng cách xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ thay thế Thông tư số 13 và có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2016. Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các đơn vị thuộc và các Sở GTVT có kế hoạch triển khai cụ thể để phổ biến nội dung Thông tư 91 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên đặc biệt là cán bộ nhân viên có liên quan trực tiếp, đồng thời tiếp tục phổ biến, tuyên truyền cho người dân biết và thực hiện.

Bên cạnh đó lưu ý các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT rà soát lại toàn bộ các biển báo khu đông dân cư để điều chỉnh cho phù hợp, thực hiện xong trước ngày 1/3/2016. Đồng thời, rà soát lại các biển báo hạn chế tốc độ trên các đoạn đường đôi trong khu đông dân cư (hiện đang có giá trị 50 km/h) và các đoạn đường đôi ngoài khu đông dân cư (hiện đang có giá trị 80 km/h) để dỡ bỏ hoặc thay bằng giá trị 60 km/h và 90 km/h tương ứng. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh hoặc loại bỏ các biển báo thông tin tốc độ không phù hợp như: bị hư hỏng nặng, che khuất tầm nhìn...

Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu Vụ Quản lý phương tiện và người lái rà soát, cập nhật và chỉnh sửa nội dung giáo trình, đề thi phục vụ công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX.

Tiến Mạnh