Núi Phú Sĩ, Nhật Bản: Mặc dù núi Phú Sĩ là một núi lửa đang hoạt động, nhưng nó đã không phun trào kể từ năm 1708. Ngọn núi phủ tuyết tuyệt đẹp này là một trong "Ba ngọn núi Thánh" của Nhật Bản và đồng thời là biểu tượng của quốc gia này.
Núi Phú Sĩ, Nhật Bản: Mặc dù núi Phú Sĩ là một núi lửa đang hoạt động, nhưng nó đã không phun trào kể từ năm 1708. Ngọn núi phủ tuyết tuyệt đẹp này là một trong "Ba ngọn núi Thánh" của Nhật Bản và đồng thời là biểu tượng của quốc gia này.
Hàn Ly (Theo planetwar