Trước sức ép của bầu Đức, VFF có động thái bất ngờ

24/03/2018 20:19

VFF cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận đề cử nhân sự ứng cử tham gia BCH LĐBĐVN khóa VIII đến ngày 31/3.

trước sức ép của bầu Đức, vff có động thái bất ngờ

Trước sức ép của bầu Đức, VFF bất ngờ xuống nước

Hôm nay, Tiểu ban nhân sự Đại hội LĐBĐVN (VFF) khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) bất ngờ gửi thông cáo tới báo chí cho biết đã gửi công văn tới các tổ chức thành viên về việc tiếp tục tiếp nhận đề cử nhân sự ứng viên tham gia Ban chấp hành khóa VIII.

Công văn này đề nghị các Tổ chức thành viên tiếp tục xem xét đề cử các ứng cử viên phù hợp, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam tham gia ứng cử vào BCH LĐBĐVN và các vị trí lãnh đạo LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018- 2022).

Thời hạn tiếp nhận danh sách đề cử nhân sự (lần 02) chậm nhất là ngày 31/3/2018, thủ tục đề cử nhân sự và tiêu chuẩn các ứng cử viên áp dụng theo các văn bản hướng dẫn đã được ban hành.

BCH LĐBĐVN khóa VIII sẽ gồm có 17 Ủy viên trong đó có 01 Chủ tịch và 03 Phó chủ tịch, nên số lượng tối đa ứng cử viên mỗi Tổ chức thành viên được đề cử không quá 17 người.

Các tổ chức thành viên đã đề cử nhân sự (lần 01) chưa đủ 17 người thì (lần 02) chỉ được đề cử bổ sung số lượng tổng cộng của cả hai lần không được vượt quá 17 người.

Tiểu ban nhân sự này cho biết đã tổng hợp đề cử nhân sự (lần 01) của các tổ chức thành viên, liên hệ với các nhân sự được đề cử; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, khắc phục sơ suất trong quá trình tổng hợp.

Đến hiện tại, đa số ứng cử viên trong danh sách được các Tổ chức thành viên LĐBĐVN đề cử (lần 01) tham gia BCH LĐBĐVN khóa VIII đã hoàn tất hồ sơ ứng cử, một số đã có văn bản khẳng định không ứng cử.

VFF cho biết, danh sách các ứng cử viên của cả 2 lần đề cử sẽ được gửi cho toàn bộ các tổ chức thành viên của LĐBĐVN trước Đại hội.

Trước đó, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL đề nghị nên lùi thời gian diễn ra đại hội VIII để tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự, đề cử thêm các ứng viên cho các vị trí chủ chốt của BLĐ VFF mới.

Xem video:

V.T