Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III tuyển dụng viên chức năm 2021

19/10/2021 15:54

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021:

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III tuyển dụng viên chức năm 2021

Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng: 50 chỉ tiêu:

1. Ngạch Nhân viên (mã ngạch 01.005): 1 chỉ tiêu.

2. Ngạch Cán sự (mã ngạch 01.004): 8 chỉ tiêu.

3. Ngạch Chuyên viên (mã ngạch 01.003): 15 chỉ tiêu.

4. Ngạch Kế toán viên (mã ngạch 06.031):1 chỉ tiêu.

5. Ngạch Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (mã ngạch V.09.02.03): 25 chỉ tiêu.

Ứng viên có nhu cầu xem chi tiết Thông báo tuyển dụng viên chức tại website của Trường: http://cvct3.edu.vn.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Nhận hồ sơ từ 14h30-16h30 các ngày làm việc từ ngày thông báo đến hết ngày 12/11, tại Phòng Tổ chức cán bộ của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III-số 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ. Điện thoại: 028.38648244 và website của Trường http://cvct3.edu.vn.

(Ứng viên có thể nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ Trường hoặc qua đường bưu điện).

Khoa Nam