Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V tuyển dụng 26 giảng viên, chuyên viên

15/12/2020 10:33

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 5 (Đà Nẵng) tuyển dụng 26 viên chức, gồm 25 giảng viên, 1 chuyên viên.

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V tuyển dụng 26 giảng viên, chuyên viên 1

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 20 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm và theo quy định của chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo quy định.

Đối với người dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp giảng viên, yêu cầu không có dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cụ thể.

Những trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng, cụ thể như sau:

Đối với Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III)- Mã số V.09.02.03, yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương;

Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III).

Đối với Chuyên viên - Mã số: 01.003: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020); Bản sao giấy khai sinh; chứng minh dân nhân; hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Mẫu số 2, được đăng trên website của trường cùng Thông báo tuyển dụng); Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ thẩm quyền chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; Hai ảnh cỡ 3x4cm chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 02 phong bì ghi đầy đủ thông tin nơi nhận của thí sinh.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được bỏ vào một phong bì đựng riêng có kích thước 250x340x5mm theo quy định.

HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN:

Gồm 2 vòng. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Đối với vị trí việc làm Giảng viên: Thi thực hành với bài giảng thực hành hoặc bài giảng tích hợp (60 phút), bài giảng lý thuyết (45 phút) và tình huống sư phạm (10 phút). Đối với vị trí việc làm Chuyên viên: Thi phỏng vấn (30 phút)

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tổng thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành): 100 điểm.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 13/01/2021.

Địa chỉ, địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V, số 28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại liên hệ: 0236.3771330 hoặc 0974.876.857 (bà Đàm Thị Hồng, Chuyên viên Phòng Tổ chức-Hành chính). Chi tiết xem tại www.caodanggtvttw5.edu.vn

Thời gian dự kiến xét tuyển phỏng vấn: ngày 25-26/01/2021 (Thời gian chi tiết sẽ có thông báo sau); tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Mức thu phí tuyển dụng: 500.000 đồng/người (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Trường CĐ GTVT Trung ương V