Trường CĐ GTVT TW5: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao

30/06/2020 15:54

Trường CĐ GTVT TW5 có mục tiêu phát triển đến năm 2025 trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao.

Trường CĐ GTVT TW5: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao 1
Đại hội Đảng bộ Trường CĐ GTVT TW5 lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 29/6, Ban chấp hành Đảng bộ Trường CĐ GTVT TW5 tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường CĐ GTVT TW5 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng ghi nhận những thành tựu của Đảng bộ Trường CĐ GTVT TW5 nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo Nhà trường thực hiện chủ trương đa dạng hóa ngành nghề, phương thức đào tạo gắn liền với đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và đạt những kết quả quan trọng.

Đến nay, Trường CĐ GTVT TW5 được cấp phép đào tạo 26 ngành nghề trình độ cao đẳng, 18 ngành nghề trình độ trung cấp, 27 ngành nghề trình độ sơ cấp và 30 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ.

Ông Phạm Công Bổng nhấn mạnh: Trước yêu cầu đòi hỏi nguồn nhân lực, lao động có trình độ chuyên môn ngày càng cao, một trong những nhiệm vụ có yếu tố "sống, còn" của Nhà trường là nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao tỷ lệ sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm; chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước, khu vực, hội nhập quốc tế.

Để đạt được nhiệm vụ này, Nhà trường cần xây dựng khối đoàn kết chính trị nội bộ, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, chương trình đào tạo; tăng cường trao đổi, hợp tác với doanh nghiệp, đây mạnh quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ. Đổi mới, nâng cao công quản lý sử dụng ngân sách, tăng nguồn thu sự nghiệp tư các hoạt động, tiến tới thực hiện tự chủ...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đảng bộ Trường CĐ GTVT TW5 đề ra mục tiêu tổng quát 2020-2025: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự ổn định và xây dựng Nhà trường phát triển bền vững; phấn đấu đến trước năm 2025, Trường CĐ GTVT TW5 trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao.

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trường CĐ GTVT TW5 sẽ tập trung thực hiện các giải pháp mang tính chiến lược: Thực hiện đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, phương thức tổ chức đào tạo, kết hợp với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và tuyển sinh. Kịp thời mở mới các ngành nghề đào tạo theo hướng đa dạng hóa các nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của xã hội.

Hoàn thiện và không ngừng cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động đảm bảo chất lượng nhà trường, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, kịp thời phát hiện và xây dựng kế hoạch hành động nhằm đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành. Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Xây dựng mới nhiều chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà khoa học trong nghiên cứu, triển khai ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo, triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài, hoặc các tổ chức quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; tăng nguồn thu sự nghiệp cho Nhà trường thông qua các hoạt động tư vấn, ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ...Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; bổ sung, phát triển hệ thống giáo trình, tài liệu, dữ liệu thư viện điện tử...đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ Trường CĐ GTVT TW5 đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Trường CĐ GTVT TW5 nhiệm kỳ 2020-2025 với 10 Ủy viên. Đồng thời, tín nhiệm giới thiệu ông Nguyễn Văn Tươi, Bí thư Đảng bộ Trường CĐ GTVT TW5 nhiệm kỳ 2015-2020 vào chức danh Bí thư Đảng bộ Trường CĐ GTVT TW5 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại Thắng