Trường CĐ Y tế Cần Thơ mới khắc phục 115 triệu trong 23,8 tỷ sai phạm

06/04/2021 17:14

Thanh tra TP. Cần Thơ kiến nghị Trường Cao đăng Y tế Cần Thơ khắc phục sai phạm tài chính hơn 23,8 tỷ, đến nay đơn vị mới nộp về hơn 115 triệu.

Trường CĐ Y tế Cần Thơ mới khắc phục 115 triệu trong 23,8 tỷ sai phạm 1

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Ngày 6/4, nguồn tin Báo Giao thông, Thanh tra TP Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Theo báo cáo, Thanh tra TP cho biết, sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã tổ chức thực hiện được một số nội dung của kết luận thanh tra, còn nhiều kiến nghị biện pháp xử lý chưa được đơn vị này tổ chức thực hiện dứt điểm hoặc thực hiện được một phần theo Kết luận Thanh tra ngày 14/8/2020.

Cụ thể, đối với kiến nghị xử lý tài chính, theo kết luận thanh tra, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm khắc phục và nộp vào tài khoản Thanh tra thành phố với tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng, tuy nhiên, đến nay, đơn vị chỉ mới khắc phục được hơn 115 triệu đồng.

Đối với việc thanh toán tiền lương dạy thêm giờ từ nguồn học phí dịch vụ, đến nay nhà trường chỉ thu hồi được hơn 53 triệu đồng, đạt 0,49% số tiền phải chi thu.

Về việc thanh toán tiền công tác phí, theo báo cáo Trường đã rà soát và bổ sung hồ sơ, thủ tục chi công tác phí số tiền hơn 705 triệu đồng (chiếm 98,5%), tuy nhiên không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh.

Ngày 31/3, UBND TP. Cần Thơ có văn bản về việc tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 956 của Thanh tra TP. Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Trường cao đẳng Y tế Cần Thơ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thực hiện hoàn thành các kiến nghị còn lại theo kết luận. Đồng thời giao Chánh Thanh tra TP chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tiếp tục theo dõi, đôn đốc theo quy định.

Việc tạm ứng tiền cho thu nhập tăng thêm, Nhà trường tiến hành rà soát, tính toán lại số tiền làm thêm giờ của giảng viên, tiền chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức nhà trường từ năm 2017 đến 2019, tuy nhiên tài liệu thuyết minh kèm theo chưa rõ ràng, thiếu cơ sở.

Đối với kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã thành lập hội đồng xét kỷ luật và tổ chức xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các kiến nghị theo Kết luận thanh tra, kết quả kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 tập thể, 2 cá nhân, trong đó kiểm điểm 1, kỷ luật với hình thức khiển trách 1.

“Qua báo cáo cho thấy, Trường Cao đẳng Y tế đã thực hiện kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và Kế toán trưởng liên quan đến công tác tài chính, chưa thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, sai phạm theo Kết luận thanh tra”, báo cáo Thanh tra thành phố Cần Thơ thể hiện.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, tháng 8/2020, Thanh tra thành phố Cần Thơ có kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Kết luận Thanh tra xác định, giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2019, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã để xảy ra sai phạm về tài chính với tổng số tiền hơn 23.8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn để xảy ra nhiều sai sót hạn chế như quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, luân chuyển, đào tạo còn nhiều trường hợp chưa đúng quy định; Nhà trường đã cho thuê mặt bằng đặt trụ sở ATM, bãi xe, căng tin, nhà thuốc,… khi chưa lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, tiền cho thuê mặt bằng không đưa vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp,…

Lê An