Trường Đại học Công nghệ GTVT tuyển dụng gần 70 viên chức

12/12/2017 16:57

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 với 68 chỉ tiêu.

trường Đại học công nghệ gtvt tuyển dụng gần 70 viên chức

Trường Đại học Công nghệ GTVT vừa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 với 68 chỉ tiêu

Thực hiện Quyết định số 3371/BGTVT-TCCB ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau:

Về số lượng, vị trí tuyển dụng: Vị trí Chuyên viên: 9 chỉ tiêu trong đó, vị trí công tác đào tạo, CSĐT Hà Nội: 2 chỉ tiêu; vị trí công tác tổ chức, cán bộ, CSĐT Hà Nội: 2 chỉ tiêu; vị trí công tác tổ chức, cán bộ, CSĐT Vĩnh Phúc: 1 chỉ tiêu; vị trí công tác Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, CSĐT Hà Nội: 1 chỉ tiêu; vị trí công tác sinh viên, CSĐT Hà Nội: 1 chỉ tiêu; vị trí Quản trị - Thiết bị, CSĐT Hà Nội: 1 chỉ tiêu; vị trí Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, CSĐT Hà Nội: 1 chỉ tiêu.

Về vị trí Giảng viên: tuyển dụng 59 chỉ tiêu. Cụ thể, tại CSĐT Hà Nội: 47 chỉ tiêu.

Giảng viên Khoa Công trình: 21 chỉ tiêu. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Cầu - Hầm: 1 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Đường bộ: 2 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Đo đạc - Khảo sát công trình: 3 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Địa kỹ thuật: 2 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Kết cấu - Vật liệu: 6 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp: 4 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Tin học công trình: 1 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Thí nghiệm công trình: 2 chỉ tiêu.

Đối với Giảng viên Khoa Cơ khí tuyển 5 chỉ tiêu, trong đó, vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Ô tô: 4 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Máy xây dựng: 1 chỉ tiêu.

Giảng viên Khoa Kinh tế vận tải: 7 chỉ tiêu. Trong đó, vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức: 2 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Quản trị kinh doanh: 2 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Kế toán - Kiểm toán: 3 chỉ tiêu.

Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản: Tuyển 5 chỉ tiêu, trong đó vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Vật lý: 1 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Toán: 2 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp: 2 chỉ tiêu.

Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin: tuyển 7 chỉ tiêu. Trong đó, vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Hệ thống thông tin: 4 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Điện tử viễn thông: 3 chỉ tiêu. Giảng viên Khoa Cơ sở kỹ thuật: 2 chỉ tiêu. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu: 2 chỉ tiêu. Tại CSĐT Vĩnh Phúc: tuyển 12 chỉ tiêu, Giảng viên Khoa Công trình: 5 chỉ tiêu. Trong đó, vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Cầu - Hầm: 1 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Đường bộ: 3 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Xưởng công trình: 1 chỉ tiêu. Giảng viên Khoa Cơ khí: 1 chỉ tiêu. Trong đó, vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Ô tô: 1 chỉ tiêu; Giảng viên Khoa Kinh tế vận tải: 2 chỉ tiêu. Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Kế toán - Kiểm toán: 2 chỉ tiêu; Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin: 2 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Hệ thống thông tin: 1 chỉ tiêu; Vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính: 1 chỉ tiêu. Giảng viên Khoa Cơ sở kỹ thuật: 2 chỉ tiêu. Trong đó, vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật: 1 chỉ tiêu; vị trí Giảng viên giảng dạy tại Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu: 1 chỉ tiêu.

Về điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung và hình thức thi, hồ sơ dự tuyển, Trường Đại học Công nghệ GTVT cho biết, thông tin chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đối với thí sinh đăng ký dự tuyển, nội dung và hình thức thi, hồ sơ dự tuyển, thời gian thi xem trên Website: www.utt.edu.vn hoặc bảng tin tại các Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ từ ngày 12/12/2017 đến hết ngày 12/01/2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ: tại Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 278 Đường Lam Sơn, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc hoặc số 54 Phố Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 0211.371.2295 và 0243.552.6339.

Hà Linh