Trường Đại học Công nghệ GTVT tuyển dụng hơn 90 viên chức

06/05/2020 11:30

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 với 91 chỉ tiêu.

trường Đại học công nghệ gtvt tuyển dụng hơn 90 viên chức
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

Về số lượng tuyển dụng là 91 chỉ tiêu cho cả 3 cơ sở đào tạo (Hà Nội, Vĩnh Yên và Thái Nguyên) của Nhà trường, gồm: Phòng Tài chính - Kế toán: 1 chỉ tiêu; Đoàn Thanh niên: 1 chỉ tiêu; Phòng Đào tạo: 3 chỉ tiêu; Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế: 3 chỉ tiêu; Phòng Thanh tra giáo dục: 1 chỉ tiêu; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo: 3 chỉ tiêu.

Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản: 1 chỉ tiêu; Phòng Hành chính - Quản trị: 1 chỉ tiêu; Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư viện: 11 chỉ tiêu; Khoa Công trình: 13 chỉ tiêu; Khoa Cơ khí: 15 chỉ tiêu; Khoa Chính trị - Quốc phòng an ninh - Giáo dục thể chất: 3 chỉ tiêu; Khoa Công nghệ thông tin: 16 chỉ tiêu; Khoa Kinh tế vận tải: 18 chỉ tiêu; Trung tâm Công nghệ cơ khí: 1 chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm và các yêu cầu, điều kiện chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí dự tuyển; Nội dung, hình thức và thời gian thi xem trên Website: utt.edu.vn hoặc bảng tin tại các Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức từ ngày 4/5/2020 đến hết ngày 4/6/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Tại Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 303, Nhà H1), Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 0243.552.6339

Hà Linh