Đại học Bắc Kinh là trường đại học tổng hợp quốc gia đầu tiên ở Trung Quốc hiện đại và được công nhận là một trong những đại học hàng đầu ở Trung Quốc.
Đại học Bắc Kinh là trường đại học tổng hợp quốc gia đầu tiên ở Trung Quốc hiện đại và được công nhận là một trong những đại học hàng đầu ở Trung Quốc.
Minh Châu