Trưởng Đài truyền thanh huyện Trà Ôn chi sai hơn 140 triệu đồng

09/08/2018 10:41

Một Trưởng Đài truyền thanh huyện bị đề nghị xử lý về mặt chính quyền do có nhiều sai phạm.

Trưởng Đài truyền thanh huyện Trà Ôn chi sai hơn 140 triệu đồng 1

Thủ trưởng Đài truyền thanh huyện Trà Ôn đã có nhiều sai phạm

Ngày 9/8, Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã có thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Trúc Mai, Trưởng Đài truyền thanh huyện Trà Ôn. Qua đó, Uỷ Ban kiểm tra kiến nghị xử lý trách nhiệm về mặt chính quyền đối với những sai phạm của bà Mai.

Theo kết luận, năm 2017, UBND huyện Trà Ôn có giao cho đơn vị Đài truyền thanh thu dịch vụ nhưng đến hết niên độ ngân sách năm 2017, đơn vị chỉ nộp vào Kho bạc Nhà nước hơn 40 triệu đồng. Cho đến khi có đơn tố cáo, số tiền còn lại mới được nộp vào.

Về quản lý tài chính - kế toán, đơn vị đã bỏ ngoài sổ sách với số tiền hơn 150 triệu đồng. Trong đó, bà Mai đã chỉ đạo chi hơn 140 triệu đồng mà không lập danh sách chi, không có người đề nghị thanh toán, không lập phiếu chi, không ký nhận, chỉ ghi sổ tay của thủ quỹ và không thông qua họp cơ quan để lấy ý kiến, một số khoản chi có chứng từ nhưng chưa hợp pháp và không đủ điều kiện thanh toán. Ngoài ra, vai trò lãnh đạo bà Mai đã chỉ đạo chi tiền phụ cấp điện thoại, khoán tiền công tác cho cán bộ của đài không đúng với quy định…

Kết luận còn nêu, với vai trò là Thủ trưởng của một đơn vị, bà Mai đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ như không tổ chức thảo luận, công khai, không tổ chức hội nghị cán bộ đầu năm theo quy chế, quy định.

Từ những sai phạm trên, Uỷ Ban kiểm tra yêu cầu bà Mai chỉ đạo thực hiện thu hồi và nộp về cho ngân sách số tiền gần 170 triệu đồng (trong đó gồm các khoản chi vượt mức quy định và số tiền để ngoài sổ sách). Đồng thời, bà Mai tự nhận hình thức kỷ luật về mặt Đảng để Chi bộ  xem xét kỷ luật. Đề nghị UBND huyện xử lý trách nhiệm về mặt chính quyền đối với bà Mai.

Lê An