Trường ĐH Hàng Hải VN: Sự hòa quyện truyền thống và tương lai

03/07/2014 13:09

Tiền thân của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là Trường Sơ cấp Hàng hải có trụ sở tại số 5, Bến Bính, Hải Phòng, được thành lập ngày 1/4/1956.