Trường học phải thực hiện "3 sạch"

21/05/2014 13:07

Bộ GD&ĐT vừa đề nghị các sở GD&ĐT chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan liên quan triển khai một số biện pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết...

Bộ GD&ĐT vừa đề nghị các sở GD&ĐT chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan liên quan triển khai một số biện pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết trong trường học như: Xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe, cách ly và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...

TIN LIÊN QUANCác cơ sở giáo dục phải thông báo ngay cho các đơn vị y tế sở tại khi phát hiện có học sinh mắc bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Đồng thời, thực hiện 3 sạch: Ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh…

V.A