Trưởng, phó trạm cân xe được hưởng phụ cấp chức vụ

31/08/2016 17:53

Chế độ phụ cấp được vận dung như đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

trưởng, phó trạm cân xe được hưởng phụ cấp chức vụ

Một trạm kiểm tra tải trọng xe trên QL1A qua Bắc Ninh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe (gọi tắt là trạm cân).

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của các Bộ GTVT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh Trạm trưởng, Trạm phó, Trưởng ca, vận dụng chế độ hỗ trợ tiền phòng nghỉ như quy định về công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động… Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ trên được trích từ Quỹ bảo trì đường bộ.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện theo chỉ đạo trên.

Được biết trước đó, Bộ GTVT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đều có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chế độ phụ cấp đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe.

Hồng Xiêm