Trường Sĩ quan Chính trị: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016

05/07/2016 15:42

Trường Sĩ quan Chính trị công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh 2016.

Trường Sĩ quan Chính trị: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 1

Trường Sĩ quan Chính trị công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh 2016.

Năm 2016, trường Sĩ quan Chính trị tuyển 634 chỉ tiêu dưa vào kết quả kỳ thi THTP Quốc gia.

Trong trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu thì trường thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ:

Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng.

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh trường Sĩ quan Chính trị 2016:

Trường Sĩ quan Chính trị: Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 2

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh trường Sĩ quan Chính trị 2016.

Di Linh (Tổng hợp)