Trường Sĩ quan Lục quân 2: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

05/07/2016 11:28

Trường Sĩ quan Lục quân 2 công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh năm 2016.

Trường Sĩ quan Lục quân 2: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 1

Trường Sĩ quan Lục quân 2 công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

Năm 2016, Trường Sĩ quan Lục quân 2 dự kiến tuyển sinh 2593 chỉ tiêu, trong đó các ngành đào tạo Đại học quân sự tuyển 685 thí sinh nam trong khu vực từ Quảng Trị trở vào và các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở tuyển 1908 thí sinh nam từ Đà Nẵng trở vào. Trường sẽ xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Toán, Lý, Hóa thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Văn, Sử, Địa thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Chú ý: Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng.

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Sĩ quan Lục quân 2:

Trường Sĩ quan Lục quân 2: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 2

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Sĩ quan Lục quân 2

 Xem thêm video:

Hằng Thu (Tổng hợp)