Trường Sĩ quan Pháo binh: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

05/07/2016 11:29

Trường Sĩ quan Pháo binh công bố chi tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh năm 2016.

Trường Sĩ quan Pháo binh: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 1

Trường Sĩ quan Pháo binh công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

Năm 2016, Trường Sĩ quan pháo binh dự kiến tuyển 181 chỉ tiêu căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Đối tượng tuyển sinh: Tất cả thí sinh nam trong cả nước.

Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Sĩ quan Pháo binh:

Trường Sĩ quan Pháo binh: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 2

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường Sĩ quan Pháo binh.

 Xem thêm video:

Hằng Thu (Tổng hợp)