Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

05/07/2016 11:34

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp công bố chỉ tiêu tuyển sinh, phương án tuyển sinh năm 2016.

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 1

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

Năm 2016, Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp tuyển sinh 110 chỉ tiêu dưa trên kết quả thi THPT Quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối tượng tuyển sinh: Tất cả thí sinh nam trong cả nước đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp:

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 2

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường sĩ quan tăng thiết giáp.

Xem thêm video:

Hằng Thu (Tổng hợp)