Trường Thịnh khẳng định thương hiệu mạnh

30/04/2014 21:15

Hội nghị xúc tiến đầu tư lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Bình tháng 4/2014 đã có được kết quả ngoài mong đợi với 13 dự án thuộc 6 lĩnh vực trọng điểm, tổng số vốn hơn 8.500 tỷ đồng...