Trường tiểu học phải công khai chương trình, kế hoạch giáo dục

14/09/2020 17:53

Đây là một trong những điểm mới trong Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học của Bộ GD&ĐT.

trường tiểu học phải công khai chương trình, kế hoạch giáo dục
Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Trường tiểu học là công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục. Ảnh minh họa

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học của Bộ GD&ĐT sẽ thay thế cho Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT đã tồn tại 10 năm, đến nay có nhiều nội dung không còn phù hợp với các văn bản quy pháp luật hiện hành, không đáp ứng được các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như yêu cầu của thực tế cuộc sống.

So với Thông tư 41, Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học mới có nhiều điểm khác biệt, trong đó tập trung đổi mới quản trị nhà trường; Đổi mới việc dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho học sinh; Các yêu cầu về hồ sơ sổ sách được giảm tải…

Theo quy định trong Thông tư 28, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường tiểu học là công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Đơn vị này thực hiện việc tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) cấp tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành.

Thông tư quy định rõ, Trường tiểu học có trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn; Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường.

Nội dung này so với Thông tư 41 đã bổ sung và nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà trường trong thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Đây là điều có ý nghĩa xã hội quan trọng, nhất là với đối với các khu vực đông dân cư, giúp tránh tình trạng học sinh không được nhận vào học trường tại địa bàn mình cư trú.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học là xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ GD&ĐT, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; Kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo CT GDPT cấp tiểu học.

Đơn vị này cũng thực hiện CT GDPT cấp tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành; Thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ GDĐT; Triển khai thực hiện sách giáo khoa, nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học, nhà trường có quyền “thực hiện tự chủ chuyên môn".

Biển Ngọc