Truyền hình trực tiếp nhiều nội dung quan trọng ở Quốc hội

30/10/2017 09:55

Bước sang tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ bàn thảo nhiều nội dung quan trọng.

truyền hình trực tiếp nhiều nội dung quan trọng ở quốc hội

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Bước sang tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ bàn thảo nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, áp dụng những điểm đổi mới của Kỳ họp thứ 4, QH bổ sung một số nội dung truyền hình trực tiếp mà các phiên họp trước không có.

Cụ thể, các nội dung được truyền hình, phát thanh trực tiếp gồm: Nghe và thảo luận Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016; Thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm quốc gia 2018 - 2020. Trong các phiên thảo luận này, các thành viên Chính phủ sẽ tham gia giải trình, làm rõ các vấn đề ĐBQH nêu.

Tại tuần làm việc này, Quốc hội cũng sẽ nghe Bộ trưởng Bộ GTVT, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, sau đó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế sẽ trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này.

Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; nghe và thảo luận Tờ trình về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ngoài ra, Luật Quản lý nợ công cũng là một nội dung sẽ được thảo luận trên hội trường Quốc hội tại tuần làm việc thứ hai.

Hoài Vũ