Truyền thông, văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy mọi hoạt động của Petrovietnam

12/09/2022 07:51

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa tổ chức Hội nghị công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp lần thứ II - 2022.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 3 năm và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn.

Truyền thông, văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy mọi hoạt động của Petrovietnam 1

Toàn cảnh hội nghị

Truyền thông sâu rộng, hiệu quả

Ba năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Petrovietnam, Nghị quyết 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Petrovietnam về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (Nghị quyết 281) đã được cả hệ thống chính trị Tập đoàn triển khai, thực hiện với quyết tâm cao.

Trong toàn Tập đoàn hiện có 4 tạp chí, 14 bản tin, chuyên san và 97 trang tin điện tử, website nội bộ với hơn 100 lãnh đạo phụ trách, cán bộ, chuyên viên được phân công làm công tác truyền thông.

Nâng cấp cải tiến và đổi mới phương pháp quản lý, vận hành đã giúp Cổng thông tin điện tử Tập đoàn, các tạp chí, bản tin, website, trang thông tin nội bộ của đơn vị thu hút hàng vạn lượt truy cập, với thông tin phong phú về cả nội dung và hình thức.

Các nội dung thông tin đã gắn truyền thông nội bộ với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từ đó làm tốt công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động góp phần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị toàn Tập đoàn.

Đặc biệt, năm 2020 và 2021, công tác truyền thông nội bộ đã kịp thời khơi gợi được sự thấu hiểu, chia sẻ của cán bộ, người lao động với những khó khăn của Tập đoàn và đồng sức, đồng lòng cùng với Tập đoàn thực hiện các chủ trương lớn vượt qua cuộc “khủng hoảng kép”.

Hoạt động truyền thông công chúng có nhiều bước phát triển, hằng năm có khoảng 8.000 lượt tin, bài tích cực được truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung truyền thông chú trọng vào các chuyên đề, nhóm vấn đề gắn với nhu cầu, hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị, góp phần đẩy nhanh việc tháo gỡ cơ chế, chính sách.

Đẩy mạnh khai thác tính năng của mạng xã hội, các công cụ truyền thông, thiết bị kỹ thuật số; tổ chức truyền thông và phát triển các trang fanpage đã đăng tải hàng vạn lượt tin, bài; thu hút hàng triệu lượt bạn đọc truy cập và hơn 340.000 người thường xuyên theo dõi…

Chung sức tái tạo văn hóa Petrovietnam

Hội đồng thành viên Tập đoàn đã phê duyệt Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam (Đề án) và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án.

Cùng đó, Tập đoàn đã xây dựng Sổ tay Văn hóa Petrovietnam, chỉnh sửa Nhãn hiệu, ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm thống nhất sử dụng hình ảnh nhận diện thương hiệu trong toàn hệ thống.

Công tác tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp có nhiều nét mới, đa dạng, kết hợp truyền thông nội bộ, truyền thông công chúng, tạo ảnh hưởng đa chiều đối với CBCNV, người lao động Tập đoàn.

Thông qua các cuộc thi, các đợt sinh hoạt, kỷ niệm được tổ chức rộng khắp tại các đơn vị, các đoàn thể đã góp phần lan tỏa các giá trị Văn hóa Petrovietnam.

Truyền thông, văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy mọi hoạt động của Petrovietnam 2

Truyền thông trực quan sinh động

Tập đoàn đã chỉ đạo tu sửa, chỉnh trang, phát huy giá trị các khu lưu niệm trong toàn Tập đoàn; chỉ đạo công tác chỉnh trang, tu bổ “Khu lưu niệm công trình khai thác Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam” ở Tiền Hải, Thái Bình.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn đã tiến hành xây dựng mới hoặc cập nhật, hoàn thiện mô hình văn hóa doanh nghiệp; tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, thống nhất mục tiêu, chung tầm nhìn, phối hợp hỗ trợ tạo thành khối đoàn kết thống nhất…

Các nội dung Văn hóa Petrovietnam được tuyên truyền đậm nét trên website, fanpage của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp được triển khai sâu rộng trong toàn Tập đoàn.

Tập đoàn được công nhận là một trong 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh theo bộ tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, lần đầu tiên xét công nhận tại Việt Nam (2021).

Kết quả rõ nét nhất là các hoạt động truyền thông và tái tạo Văn hóa Petrovietnam được lồng ghép thực hiện gắn với các mục tiêu kế hoạch SXKD và Chiến lược phát triển của Tập đoàn, thể hiện rõ tinh thần “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” trong từng hoạt động.

Việc triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” tạo bước đột phá trong thực hiện Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam...

Bước vào giai đoạn phát triển mới, để kịp thời ứng phó và vượt qua những thách thức, Petrovietnam phấn đấu gắn công tác truyền thông với xây dựng văn hóa doanh nghiệp và công tác an sinh xã hội; Tái tạo văn hóa Petrovietnam, làm giàu bản sắc Petrovietnam để Tập đoàn có tầm vóc lớn hơn, xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Truyền thông và văn hóa doanh góp phần xây dựng hình ảnh Petrovietnam

Đánh giá về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn trong 3 năm qua, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Hoàng Quốc Vượng khẳng định, công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp đã góp phần lấy lại niềm tin, hình ảnh, uy tín của Tập đoàn qua giai đoạn khó khăn; cổ vũ, động viên tinh thần người lao động góp công, góp sức đưa Tập đoàn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng cho rằng, cần có biện pháp nhân rộng để lĩnh vực truyền thông và văn hóa doanh nghiệp được triển khai đều khắp, đồng bộ trong toàn Tập đoàn. Việc triển khai hiệu quả công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy trong mọi mặt của Tập đoàn.

Các đơn vị trong Tập đoàn bên cạnh việc tiếp tục triển khai Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam còn phải tiếp tục xây dựng, củng cố bản sắc riêng của từng đơn vị phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn hoạt động của mình.

Truyền thông, văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy mọi hoạt động của Petrovietnam 3

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng khẳng định Petrovietnam đã và đang đi đúng hướng trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp. Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển Petrovietnam, nâng cao và bảo đảm lợi ích, quyền lợi của người lao động trong toàn Tập đoàn.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng tin tưởng việc triển khai và thực hiện thành công công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt là Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam sẽ tạo động lực thúc đẩy, tăng thêm niềm tin trong người lao động Dầu khí để tiếp tục xây dựng và phát triển Petrovietnam bền vững.

Đan Lê