T.S Lương Hoài Nam: "Tôi bất ngờ vì Bộ trưởng Thăng"

30/08/2014 08:11

T.S Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc Hàng không Hải Âu chia sẻ từ câu chuyện đường bay "vàng", ông mong muốn Bộ trưởng Thăng sẽ tiếp tục "nắn thẳng" nhiều đường bay quốc tế.