Từ 1/11, vé tàu tập thể giảm giá đến 7%

01/11/2014 13:10

Từ ngày 1/11, nhóm hành khách từ 20 người trở lên, đi cùng một chuyến tàu, cùng ga đi, cùng ga đến được ưu tiên bố trí chỗ ngồi, nối thêm toa xe và tổ chức chạy thêm tàu.

Việc thực hiện các hợp đồng vận tải hành khách tập thể phải đảm bảo không vượt quá 60% phương án bán vé tương ứng của mỗi đoàn tàu (trừ trường hợp nối thêm toa xe, lập thêm tàu) và phải dành ít nhất 40% phương án bán vé còn lại để phục vụ hành khách đi lẻ.

Nhóm hành khách từ 20 - 50 người được chiết khấu giảm 3% giá vé định ga của loại chỗ sử dụng. Nhóm hành khách từ 51 - 100 người được chiết khấu giảm 5%. Với nhóm hành khách từ 101 người trở lên được chiết khấu giảm 7% giá vé.

Đối với các hợp đồng vận tải có thời hạn từ 6 tháng đến 9 tháng, hành khách được chiết khấu giảm thêm 3% giá vé định ga của loại chỗ sử dụng. Đối với các hợp đồng có thời hạn thực hiện từ 9 tháng trở lên, được chiết khấu giảm thêm 5%. Với hợp đồng vận tải hành khách tập thể theo yêu cầu riêng, tùy theo từng trường hợp cụ thể, Tổng giám đốc VNR sẽ quy định mức giá vé và mức chiết khấu thương mại giảm giá, sau khi có đề nghị của đơn vị được phân cấp ký kết hợp đồng.

Việc khuyến mại giảm giá vé tập thể không áp dụng trong các chiến dịch vận tải hè và vận tải Tết. Với hình thức khuyến mại giảm giá vé tập thể theo thời hạn hợp đồng được áp dụng ổn định theo thời gian thực hiện hợp đồng.

Thiện Anh