Từ 1/1/2017, áp dụng cơ chế giá khi kiểm định tàu, xe

29/12/2016 10:39

Từ ngày 1/1/2017 bắt đầu áp dụng cơ chế giá đối với các dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật...

Từ 1/1/2017, áp dụng cơ chế giá khi kiểm định tàu, xe 1

Từ 1/1/2017, áp dụng cơ chế giá trong dịch vụ kiểm định tàu, xe

Theo Thông tư số 234, 237 và 238 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2017 bắt đầu áp dụng cơ chế giá đối với các dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu biển, phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thay cho cơ chế phí kiểm định như trước đây.

Theo quy định mới, đơn vị đăng kiểm có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ, nộp thuế đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền còn lại sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Được biết, các biểu giá đều giữ nguyên so với mức phí hiện hành; Riêng biểu giá đăng kiểm xe cơ giới đường bộ bổ sung mức giá kiểm định xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự (100 nghìn đồng/lần). 

H.Lộc