Từ 1/1/2017 lệ phí làm căn cước công dân thay đổi thế nào?

30/12/2016 15:15

Từ 1/1/2017, công dân sẽ phải nộp phí khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Từ 1/1/2017 lệ phí làm căn cước công dân thay đổi thế nào? 1

Từ 1/1/2017, công dân sẽ phải nộp phí khi làm thẻ căn cước công dân (Ảnh minh họa)

Thông tư số 256 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 170 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) cụ thể như sau:

Công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại thẻ CCCD phải nộp lệ phí.

Mức thu lệ phí cấp mới, đổi, cấp lại thẻ CCCD được quy định ở 3 mức như sau. Thu 30.000 đồng/thẻ được áp dụng cho công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ; đổi thẻ CCCD khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ CCCD.

Thu 50.000 đồng/thẻ được áp dụng trong trường hợp nếu thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được phải đổi thẻ; hoặc thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ.

Các trường hợp xin cấp lại thẻ CCCD khi bị mất, xin được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam có mức phí là 70.000 đồng/thẻ.

Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định trên.

Các trường hợp được miễn lệ phí gồm công dân dưới 16 tuổi; đổi thẻ khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; cấp mới, đổi, cấp lại thẻ cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh...

Thông tư số 256 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Được biết, trong gần 1 năm qua, những đối tượng công dân đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu không phải nộp phí mà chỉ phải nộp khi đổi hoặc xin cấp lại.

Xem thêm video:

M.Anh