Từ 1/2, chỉ cấp phép nhập khẩu điện tử với môtô phân khối lớn

22/01/2016 15:22

Mô tô phân khối lớn là một trong hai loại mặt hàng được cấp phép nhập khẩu điện tử hoàn toàn từ 1/2 tới.

mo-to-phan-khoi-lon
Từ 1/2, giấy phép nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn chỉ được cấp dưới dạng điện tử. Ảnh minh họa

Bên cạnh mô tô phân khối lớn, mặt hàng còn lại là các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và triển khai các nội dung nêu tại Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 giữa Bộ Tài chính - Bộ Công Thương - Bộ GTVT về việc thí điểm thực hiện cơ chế Hải quan một cửa quốc gia, thời gian qua, Bộ Công thương đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp khi đăng ký nhập khẩu một số loại hàng hóa cùng với việc nộp hồ sơ giấy phải tiến hành nộp hồ sơ qua Internet.

Đến nay, việc cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ này qua Internet đã được thực hiện thông suốt và không còn phát sinh vướng mắc.

Do đó, ngày 19/1, Bộ đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-BCT về Quy trình cấp phép nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế Một cửa Quốc gia.

Theo quyết định này, Bộ Công Thương sẽ chính thức triển khai việc tiếp nhận, đăng ký, xử lý và cấp phép nhập khẩu điện tử hoàn toàn qua Internet đối với xe mô tô phân khối lớn và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn kể từ ngày 1/2 tới.

C.Sơn