Từ 1/3, bắt buộc doanh nghiệp FDI kê khai online

27/02/2015 14:51

Bộ KH&ĐT đã thông báo, từ ngày 1/3, chính thức vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

từ 1/3, bắt buộc doanh nghiệp fdi kê khai online
 

Theo đó, bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài kê khai online toàn bộ các thông tin về dự án đầu tư của mình trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Doanh nghiệp FDI cũng bắt buộc sử dụng Hệ thống để thực hiện công tác báo cáo trực tuyến cho các cơ quan quản lý. Các cơ quan quản lý FDI cấp địa phương cập nhật dữ liệu về đăng ký, cấp/điều chỉnh/thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy phép/văn bản pháp lý có giá trị tương đương trên hệ thống.

Hệ thống sẽ cung cấp một kho cơ sở dữ liệu về tất cả các dự án FDI trên cả nước, để công tác quản lý điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, đảm bảo quản lý thống nhất từ T.Ư đến địa phương.

Q.Anh