Từ 1/3, đường sắt chạy những đoàn tàu khu đoạn nào?

01/03/2021 11:48

Từ hôm nay (1/3), ngành Đường sắt sẽ tiếp tục tổ chức chạy một số đoàn tàu khu đoạn trên các tuyến...

từ 1/3, đường sắt chạy những đoàn tàu khu đoạn nào?

Từ 1/3, ngành Đường sắt tiếp tục tổ chức chạy tàu khu đoạn thường xuyên trên các tuyến. Ảnh: minh họa

Cụ thể, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng sẽ chạy hàng ngày đôi tàu LP5/LP6. Tàu LP5 xuất phát ga Hà Nội lúc 15h20, chạy ga Long Biên lúc 15h30, đến ga Hải Phòng lúc 18h00; Tàu LP6 xuất phát ga Hải Phòng lúc 9h05, đến ga Long Biên lúc 11h29, đến ga Hà Nội lúc 11h40. Ngoài ra, chạy đôi tàu LP7/LP8 vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

Tuyến Hà Nội - Vinh sẽ chạy hàng ngày đôi tàu NA1/NA2. Tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h15, đến ga Vinh lúc 5h02; Tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 22h05, đến ga Hà Nội lúc 5h00.

Tuyến Hà Nội - Yên Bái, tàu YB3 xuất phát ga Hà Nội lúc 6h10 thứ 7 hàng tuần, đến ga Yên Bái lúc 10h50; tàu YB4 xuất phát ga Yên Bái lúc 14h45 Chủ nhật hàng tuần, đến ga Hà Nội lúc 19h20.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai, tàu SP3 xuất phát ga Hà Nội lúc 22h05 thứ 6 hàng tuần, đến ga Lào Cai lúc 6h05; tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai lúc 21h40 Chủ nhật hàng tuần, đến ga Hà Nội lúc 5h30.

Tại khu vực phía Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tuyến Sài Gòn - Nha Trang chạy tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn thứ 6 hàng tuần lúc 20h30, đến ga Nha Trang lúc 5h38. Tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang Chủ nhật hàng tuần lúc 20h00, đến Sài Gòn lúc 5h24.

Công ty này cũng tổ chức chạy tàu tăng cường tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng từ ngày 1/3 đến ngày 7/3/2021. Tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn lúc 11h40, đến ga Đà Nẵng lúc 6h38. Tàu SE21 xuất phát ga Đà Nẵng lúc 9h12, đến ga Sài Gòn lúc 7h14.

Từ 1/3, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ áp dụng chương trình giảm giá vé tàu đến 50% cho hành khách mua vé trước ngày đi tàu nhiều ngày tùy theo số ngày và cự ly vận chuyển.

Kỳ Nam