Từ 1/4, Đà Nẵng đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

13/03/2018 15:41

Kể từ ngày 1/4/2018, TP Đà Nẵng sẽ thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn.

từ 1/4, Đà nẵng đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Kể từ ngày 1/4/2018, TP Đà Nẵng sẽ thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn. Ảnh Vĩnh Nhân

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ GTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và các quy định khác có liên quan theo chỉ đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Kể từ ngày 1/4, TP Đà Nẵng sẽ thực hiện kiểm tra, cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật & bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa cho các phương tiện hoạt động trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm và vịnh do địa phương trực tiếp quản lý có các đặc trưng gồm: Phương tiện có sức chở người dưới 50 người, phương tiện có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn, phương tiện có động cơ có tổng công suất máy chính dưới 135 sức ngựa, phương tiện chuyên dùng (ụ nổi, tàu công trình và các tàu có công dụng đặc biệt có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10 mét).

Ông Hương cho biết: “Để thực hiện đăng kiểm, các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Trung tâm đăng kiểm, số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh,quận Liên Chiểu. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm đăng kiểm sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác”.

Thu Hồng