Từ 1/4, thông quan chỉ mất 2 - 3 phút

31/03/2014 13:20

Ông Trần Việt Hưng -  Đội phó Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 1/4, hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS ...

Ông Trần Việt Hưng -  Đội phó Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 1/4, hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS chính thức đi vào hoạt động.

từ 1/4, thông quan chỉ mất 2 - 3 phút
Chỉ mất 2 - 3 phút thông quan hàng hóa khi hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS chính thức đi vào hoạt động

Khi đó, thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu chỉ mất 2 - 3 phút, doanh nghiệp không phải in tờ khai. Đặc biệt, khi cổng thông tin một cửa quốc gia được kết nối hoàn thiện, doanh nghiệp không phải đến trực tiếp cơ quan quản lý ngành như y tế, giao thông vận tải... để xin các giấy phép liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.Để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa tự động, doanh nghiệp phải có chữ số và phần mềm đầu cuối để phục vụ khai báo trên hệ thống.

Hải Quỳnh