Từ 15/10, đánh giá học sinh tiểu học theo cách mới

05/09/2014 09:31

Từ 15/10, Thông tư quy định về đánh giá học sinh tiểu học vừa được Bộ GD&ĐT ban hành sẽ có hiệu lực. 

TIN LIÊN QUAN


 

Từ 15/10, đánh giá học sinh tiểu học theo cách mới 1

Trong quá trình đánh giá thường xuyên, giáo viên ghi những nhận xét đáng chú ý nhất vào Sổ theo dõi chất lượng giáo dục như kết quả học sinh đạt được hoặc chưa đạt được, biện pháp giúp học sinh vượt qua khó khăn; Các biểu hiện cụ thể về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh …

Quá trình đánh giá thường xuyên tập trung vào mục tiêu kiểm tra sự hình thành ba năng lực (tự phục vụ, giao tiếp, giải quyết vấn đề) và bốn phẩm chất (chăm học, tự chịu trách nhiệm, trung thực, yêu quê hương, đất nước) của học sinh. Kết quả đánh giá hình thành trên cơ sở tổng hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, phụ huynh.

V.A