Từ 15/6, nhập khẩu phế liệu phải ký quỹ

08/05/2015 05:30

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP vừa được ban hành.

Keyword đầu tiên có dấu
 

Theo đó, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải ký quỹ để bảo đảm việc chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu. Cụ thể, số tiền ký quỹ đối với sắt, thép phế liệu là từ 10-20% giá trị lô hàng tùy thuộc vào khối lượng.

Đối với giấy và nhựa phế liệu, số tiền ký quỹ là từ 15-20% tùy khối lượng lô hàng. Còn với các phế liệu khác mức ký quỹ là 10% giá trị lô hàng. Việc ký quỹ phải được thực hiện trước khi tiến hành thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu ít nhất 15 ngày làm việc.

Được biết, ngoài quy định về ký quỹ, tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn phải đáp ứng các điều kiện về kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định; có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường...

N.Dương