Thứ Năm, 23/01/2020 01:12:20 Hotline: 0901 514 799

Từ 16h30 chiều nay 2/7, giá xăng E5RON92 tăng mạnh nhất

02/07/2019 16:42

Liên bộ Tài chính - Công thương đã quyết định tăng giá các mặt hàng xăng dầu, trong đó tăng cao nhất Xăng E5RON92 tăng mạnh nhất, 420 đồng/lít.

Keyword đầu tiên có dấu
Từ 16h30 chiều nay 2/7, giá xăng E5RON92 tăng mạnh nhất

Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 383 đồng/lít; Xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 292 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 326 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 105 đồng/kg.

Như vậy, giá bán xăng E5RON92 sau thời điểm này không cao hơn 19.653 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.517 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.949 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.937 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.220 đồng/kg.

Liên bộ cũng quyết định giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 xuống mức 200 đồng/lít (kỳ trước trích 300 đồng/lít; trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu xuống mức 700 đồng/lít (kỳ trước trích 900 đồng/lít) và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, trong kỳ điều hành chiều 17/6, Liên Bộ Tài chính - Công thương đã quyết định giảm mạnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 1.085 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 986 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 737 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 614 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 239 đồng/kg.

Như vậy, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 19.233 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.134 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.657 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.611 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.115 đồng/kg.

Bên cạnh đó, Liên Bộ cũng quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Về trích lập quỹ, Liên Bộ quyết định tăng mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 lên mức 300 đồng/lít; trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu lên mức 900 đồng/lít,kg.

C.Sơn