Từ 1/7, đăng ảnh trẻ em lên mạng phải xin phép

18/05/2017 07:51

Đăng ảnh trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của bố mẹ, trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên...

Từ 1/7, đăng ảnh trẻ em lên mạng phải xin phép 1

Đăng ảnh trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của bố mẹ, trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên...  Ảnh minh họa

Nghị định 56/2017 sẽ có nội dung liên quan tới việc bảo vệ trẻ em được áp dụng từ ngày 1/7/2017 tới đây, theo đó, quy định rõ về trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 

Nghị định nêu rõ: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên... Những cơ quan này phải sử dụng các biện pháp, công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, các thông điệp cảnh báo nguy cơ khi trẻ em cung cấp, thay đổi thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng xóa bỏ các thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em để bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Những trường hợp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng cần được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp.

Điều 35 quy định, bảo đảm an toàn cho trẻ trong việc trao đổi, cung cấp thông tin trên môi trường mạng; các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động, cung cấp dịch vụ trẻ em trên môi trường mạng phải có trách nhiệm: Bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em trên môi trường mạng; ngăn chặn thông tin gây hại cho trẻ em theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng. 

Có biện pháp sử dụng dịch vụ bảo vệ người sử dụng là trẻ em.

 Cảnh báo hoặc gỡ bỏ thông tin, dịch vụ gây hại cho trẻ em, thông tin, dịch vụ giả mạo, xuyên tạc xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Có công cụ kiểm soát thời gian, bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng lạm dụng, nghiện trò chơi điện tử.

Xây dựng hoặc sử dụng, phổ biến phần mềm, các công cụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nghị định phân chia cụ thể các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em nghiện ma túy… Đặc biệt, nghị định quy định rõ 5 trường hợp trẻ em được coi là xâm hại tình dục, gồm trẻ em bị hiếp dâm; trẻ em bị cưỡng dâm; trẻ em bị giao cấu; trẻ em bị dâm ô và trẻ em bị sử dụng vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được nhà nước hỗ trợ về chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, học phí, tiền ăn ở, đi lại…

Xem thêm video:

H. Nam