Từ 1/7, gắn phù hiệu “xe tải” cho phương tiện 7-10 tấn

26/02/2016 07:18

Loại xe này phải gắn thiết bị giám sát hành trình đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục...

từ 1/7, gắn phù hiệu “xe tải” cho phương tiện 7-10 tấn
Từ 1/7, gắn phù hiệu “xe tải” cho phương tiện 7-10 tấn

Theo Điều 11 và Điều 20 Nghị định 86 năm 2014, trước ngày 1/7/2016, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá có tải trọng thiết kế từ 7 đến dưới 10 tấn, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Cùng với thời điểm trên, loại xe này phải gắn thiết bị giám sát hành trình đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Bên cạnh đó, loại xe này phải được gắn phù hiệu “XE TẢI” theo quy định.