Từ 1/7, môi giới bất động sản phải... thi sát hạch

28/05/2015 12:01

người hành nghề môi giới bất động sản phải qua đào tạo, sau đó phải thi sát hạch, đạt mới được cấp chứng chỉ...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Nhân viên môi giới tư vấn cho khách hàng mua căn hộ

Tại buổi ra mắt Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam ngày 26/5, ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục quản lý nhà và bất động sản cho biết, trước đây môi giới bất động sản chỉ cần qua một khóa đào tạo, sau đó sẽ được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ và được hành nghề. Nhưng từ 1/7, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực, người hành nghề môi giới bất động sản phải qua đào tạo, sau đó phải thi sát hạch, nếu đạt mới được cấp chứng chỉ hành nghề.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiến hành lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để sớm ban hành.

Theo ông Hà, diện tích nhà ở tại Việt nam mới chỉ đạt 21 m2/người trong khi Trung Quốc là 30 m2/người. Việt Nam phấn đấu đến 2020 đạt 25 m2/người thì mỗi năm thị trường phải phát triển thêm 100 triệu m2 nhà ở nữa. 

C.Sơn