Từ 1/8, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất

04/08/2014 10:08

Từ 1/8/2014, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp.

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp.

TIN LIÊN QUAN


Theo đó, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ, hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Căn cứ hồ sơ địa chính, cơ quan Thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất.

Để thanh toán nợ, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan Thuế kê khai thanh toán nợ. Trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. 

Xuân Thu