Từ 1/8: Rút một phần tiết kiệm trước hạn vẫn được hưởng lãi cao

22/06/2022 17:35

Khách hàng và tổ chức tín dụng có thể thỏa thuận lãi suất tiền gửi rút trước hạn…

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

từ 1/8: rút một phần tiết kiệm trước hạn vẫn được hưởng lãi cao

Từ 1/8, rút một phần tiết kiệm trước hạn vẫn được hưởng lãi cao. Ảnh minh hoạ

Theo quy định, có 4 hình thức tiền gửi rút trước hạn gồm: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; Tiền gửi có kỳ hạn; Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành; Các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo Thông tư mới, khách hàng và tổ chức tín dụng có thể thỏa thuận lãi suất tiền gửi rút trước hạn phù hợp quy định đối với từng hình thức tiền gửi.

Trường hợp không có thỏa thuận rút trước hạn tiền gửi, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi phù hợp với quy định tại thông tư này.

Nếu khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tối đa bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó tại thời điểm rút.

Nếu khách hàng rút trước hạn một phần thì phần tiền gửi rút trước hạn này được áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

Đối với phần tiền gửi còn lại, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.

C.Sơn