Từ 18/3, chỉ được hỏi cung khi có ghi âm, ghi hình

14/03/2018 17:40

Để tránh oan sai trong hoạt động tố tụng, quy định mới yêu cầu chỉ được hỏi cung khi có ghi âm, ghi hình.

từ 18/3, chỉ được hỏi cung khi có ghi âm, ghi hình

Ảnh minh hoạ

Bộ Công an,VKSND tối cao, TAND tối cao và Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư liên tịch số 03/2018 hướng dẫn về trình tự; thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2018.

Theo nội dung thông tư, cán bộ hỏi cung chỉ được thực hiện hoạt động tố tụng này khi bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Cùng với đó, cán bộ hỏi cung hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội (người bị hỏi cung) phải đăng ký với cán bộ chuyên môn tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở CQĐT, VKS để được bố trí phòng chuyên dụng trong việc ghi âm, ghi hình có âm thanh. Sau đó, cán bộ hỏi cung làm thủ tục trích xuất đối với bị can bị tạm giam hoặc triệu tập bị can đang tại ngoại theo quy định (không được đưa bị can tại ngoại vào hỏi cung ở cơ sở giam giữ, trừ trường hợp đối chất với bị can đang bị tạm giam). Thông tư nêu rõ, việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phải được thông báo cho người bị hỏi cung và ghi vào biên bản.

Theo quy trình, việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh bắt đầu từ khi cán bộ hỏi cung nhấn nút bắt đầu. Cán bộ phải đọc thời gian bắt đầu và ghi rõ trong biên bản. Trong quá trình hỏi cung có thế tạm dừng ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh bằng cách nhấn nút tạm dừng. Trước khi tạm dừng phải đọc rõ thời gian tạm dừng, lý do tạm dừng, khi tiếp tục làm việc cũng phải đọc rõ thời gian tiếp tục, quá trình này được ghi rõ trong biên bản,…

Trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì không được tiến hành hỏi cung. Trường hợp đang hỏi cung mà thiết bị xảy ra sự cố kỹ thuật thì phải dừng ngay buổi hỏi cung, lấy lời khai. Việc này ghi rõ trong biên bản, có xác nhận của cán bộ chuyên môn.

Hệ thống máy chủ sẽ đặt tại trụ sở cơ quan điều tra, VKS, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do các cơ quan này cử cán bộ chuyên môn quản lý, bảo quản; Hoặc tại sơ sở giam giữ do cơ quan điều tra có thẩm quyền cử cán bộ chuyên môn của cơ quan điều tra quản lý, bảo quản. Đối với phương tiện, thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh di động thì đơn vị nào đang thụ lý, giải quyết vụ án thì đơn vị đó chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản.

Trong giai đoạn điều tra, kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh được sử dụng trong trường hợp bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội thay đổi lời khai so với lời khai đã khai trước đó. Bên cạnh đó, còn để làm rõ hành vi phạm tội của bị can, pháp nhân thương mại và đồng phạm khác (nếu có) hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong quá trình hỏi cung, lấy lời khai.

Đây được coi là một bước tiến mới nhằm mục đích hạn chế tình trạng oan, sai, dùng bức cung, nhục hình trong hoạt động tố tụng.

H.Vũ