Từ 2015, tăng học phí ở các trường công lập tự chủ

29/10/2014 14:26

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo nghị định Quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Từ 2015, tăng học phí ở các trường công lập tự chủ 1

Theo đó, lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách Nhà nước từ năm 2015 đến 2018 được chia thành ba giai đoạn: Năm 2015: Mức giá được tính đủ chi phí tiền lương của toàn bộ cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị; Chi phí trực tiếp phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ (gồm chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, điện, nước, nguyên, nhiên vật liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ).

Năm 2016, ngoài các chi phí được tính như năm 2015, giá dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách Nhà nước thêm chi phí quản lý chung của đơn vị. Năm 2018, mức giá tính đủ chi phí và mức tích lũy hợp lý…

V.A