Từ 2017, cơ sở rửa xe phải nộp phí nước thải

18/11/2016 08:00

Nước thải từ hộ gia đình, cơ sở rửa xe là nước thải sinh hoạt, mức phí bằng 10% giá bán nước sạch.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải từ cơ sở rửa xe bằng 10% giá bán nước sạch (ảnh internet)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017, quy định đối tượng chịu phí gồm nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Trong đó, nước thải sinh hoạt là nước thải từ: hộ gia đình; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các đơn vị vũ trang nhân dân); trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân không gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến; cơ sở rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy; bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, nghiên cứu; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế VAT. Trường hợp cần thiết áp dụng mức thu cao hơn, HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ  trường hợp hộ gia đình được miễn: như đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá, ở nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch), mức phí được xác định theo bình quân từng người sử dụng nước và giá bán 1 m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

Mức phí đối với nước thải công nghiệp được tính theo công thức được nêu trong nghị định. Cơ quan thu phí nước thải công nghiệp là Sở Tài nguyên và môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện. Đơn vị cung cấp nước sạch thu phí đối với tổ chức, cá nhân được cung cấp nước. UBND cấp xã thu phí đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng.

Huy Lộc