Từ 21/9, thu phí tại Trạm thu phí phụ T2 QL51

17/09/2014 16:16

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 3457/QĐ-BGTVT về việc thu phí tại Trạm thu phí phụ T2 Km 28+480 QL51 để hoàn vốn cho dự án đầu tư BOT xây dựng mở rộng QL51 đoạn Km 0+900 đến Km 73+600. 


Cũng theo quyết định của Bộ GTVT, trạm thu phí phụ T2 và các trạm thu phí T1, T3 trên tuyến QL51, tỉnh Đồng Nai được giao cho nhà đầu tư triển khai thu phí trong thời gian thực hiện hợp đồng BOT. Khi kết thúc thời hạn thu phí theo hợp đồng hoặc khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định trưng mua hoặc yêu cầu dịch chuyển trạm thu phí, chấm dứt quyền thu phí thì các trạm thu phí sẽ được chuyển giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc đơn vị được Bộ GTVT chỉ định để tiếp tục quản lý, xử lý theo quy định hiện hành. BVEC có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện.


Mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí phụ T2 và các Trạm thu phí T1, T3 trên tuyến QL51 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 87/2014/TT-BTC ngày 4/7/2014 của Bộ Tài chính. 


BVEC là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51 đoạn từ Km 0+900 - Km 73+600 theo Hợp đồng số 21/2009/HĐ.BOT-QL51 ngày 12/11/2009 được ký kết giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và BVEC. Việc thu phí tại Trạm thu phí phụ T2 nhằm mục đích chống thất thu cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51 do đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đưa vào khai thác làm giảm phương tiện xe lưu thông qua Trạm thu phí T1. 

Mai Văn Huyên