Từ 25/11, vay gói 30.000 tỷ dễ dàng hơn

22/11/2014 13:07

Gần 3 tháng sau khi có Nghị quyết 61 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước mới ban hành Thông tư hướng dẫn về việc nới thời hạn cho vay và bổ sung đối tượng được vay gói 30.000 tỷ.

Từ 25/11, vay gói 30.000 tỷ dễ dàng hơn 1
Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 32/2014-NHNN về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, từ 25/11/2014, các ngân hàng sẽ chính thức nâng thời gian hỗ trợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thuê, mua nhà ở thương mại từ 10 năm hiện nay lên 15 năm.

Với Thông tư mới này, đối tượng được vay gói tín dụng 30.000 tỷ đồng được bổ sung, gồm: Khách hàng cá nhân mua nhà ở thương mại tại dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá). Như vậy, khách hàng không còn bị khống chế phải chọn căn hộ có diện tích dưới 70m2, giá dưới 15 triệu đồng như trước.

Ngoài ra, khách hàng cá nhân tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ có thể được vay tối đa 70% chi phí xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa lại nhà ở của mình nhưng số tiền vay không vượt quá 700 triệu đồng. Các hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với các quy định của pháp luật để bán, cho thuê, cho thuê mua cũng có thể vay ưu đãi từ gói 30.000 tỷ này.

Đồng thời, để tạo thuận lợi cho khách hàng vay gói 30.000 tỷ, Ngân hàng Nhà nước cũng bổ sung thêm một số ngân hàng TMCP được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Ngoài 5 ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ định các ngân hàng TMCP khác tham gia cho vay gói tín dụng này căn cứ vào quy mô, phạm vi hoạt động và kinh nghiệm trong cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản của các ngân hàng để xem xét, quyết định.

Như vậy, gần 3 tháng sau khi Nghị quyết số 61/NQ-CP (ngày 21/8/2014) của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chính sách tín dụng hỗ trợ nhà ở của Nghị quyết số 02/NQ-CP (ngày 7/01/2013) theo hướng thông thoáng, có lợi hơn cho người mua nhà, tới ngày 25/11 tới, các ngân hàng mới chính thức thực hiện những quy định trên.

Quỳnh Anh