Từ 25/6, phí chung cư theo diện tích thông thủy

14/05/2014 09:46

Mức phí quản lý vận hành nhà chung cư được tính theo tháng và phân bổ theo diện tích thông thủy thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu nhà chung cư. 

Theo Thông tư 05/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 15/6, mức phí quản lý vận hành nhà chung cư được tính theo tháng và phân bổ theo diện tích thông thủy thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu nhà chung cư.

TIN LIÊN QUAN


 

từ 25/6, phí chung cư theo diện tích thông thủy

Ngoài ra, trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu thì chủ sở hữu có trách nhiệm thanh toán kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, trừ trường hợp chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư có thỏa thuận khác.


Cùng với hướng dẫn về cách tính giá bán chung cư theo diện tích thông thủy được Bộ Xây dựng ban hành trước đó (hiệu lực từ 8/4/2014), quy định mới này sẽ tránh được những tranh cãi phát sinh trong việc tính giá bán và chi phí sử dụng chung cư đã từng xảy ra trong suốt thời gian qua.

Hải Quỳnh