Từ 27/10, hạn chế phương tiện lưu thông tuyến kênh Bà Tổng

27/10/2014 15:25

Kể từ 27/10/2014 đến 27/4/2015, các phương tiện thủy sẽ phải hạn chế lưu thông trên kênh bà Tổng do thi công công trình xây dựng kè khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến.

từ 27/10, hạn chế phương tiện lưu thông tuyến kênh bà tổng

Theo đó, nhằm đảm bảo ATGT trong quá trình thi công công trình xây dựng kè khắc phục sự cố sạt lở trên kênh Bà Tổng. kể từ ngày 27/10/2014 đến 27/4/2015, các phương tiện thủy lưu thông trên tuyến kênh này phải tuân thủ theo quy định.

Cụ thể, trên tuyến kênh sẽ bố trí các phao báo hiệu giới hạn vùng nước phạm vi thi công và gắn đèn tín hiệu hoạt động vào ban đêm. Sở GTVT yêu cầu các phương tiện thủy theo dõi thông báo luồng và tuân thủ nghiêm.

Mai Huyên