Từ 29/4, hơn 414.000 người bị ảnh hưởng Covid-19 ở Hà Nội được nhận trợ cấp

29/04/2020 16:41

Việc hỗ trợ này dựa trên căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Từ 29/4, hơn 414.000 người bị ảnh hưởng Covid-19 ở Hà Nội được nhận trợ cấp 1
Từ 29/4, các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Hà Nội được nhận trợ cấp (ảnh minh hoạ)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo danh sách, có hơn 414.000 người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được nhận trợ cấp này.

Theo đó, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trên là 505.607.250.000 đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ do các UBND quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã.

UBND TP Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai và minh bạch. Giao Sở Tài chính Hà Nội bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ bắt đầu từ ngày 29/4/2020.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để phát sinh tiêu cực. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm đối với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Phùng Đô