Từ 5/9, người trên xe luồng xanh vào, đi qua Đà Nẵng cần lưu ý gì?

04/09/2021 09:00

Từ 8h sáng 5/9, Đà Nẵng áp dụng biện pháp kiểm soát, quản lý mới đối với người trên xe luồng xanh ra, vào, đi qua thành phố.

UBND TP Đà Nẵng vừa có hướng dẫn đối với người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký luồng xanh vào TP Đà Nẵng.

Từ 5/9, người trên xe luồng xanh vào, đi qua Đà Nẵng cần lưu ý gì? 1

TTGT Đà Nẵng kiểm tra xe luồng xanh giao, nhận hàng trong thành phố

Theo đó, người trên phương tiện đi ngang qua Đà Nẵng phải có Giấy luồng xanh quốc gia, khai báo y tế và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng công an tại chốt kiểm soát dịch liên ngành.

Người trên phương tiện từ các địa phương khác đến giao, nhận hàng hóa tại Đà Nẵng và trở về địa phương trong vòng 12 giờ phải có Giấy luồng xanh, khai báo y tế và thực hiện phòng chống dịch theo quy định.

Trong đó, thực hiện test nhanh tất cả người trên phương tiện tại chốt kiểm soát dịch liên ngành, cam kết lưu trú tại Đà Nẵng không quá 12 giờ và rời khỏi Đà Nẵng đủ số lượng người đã vào thành phố.

Đối với người trên phương tiện từ các địa phương khác đi qua vùng có dịch đến giao, nhận hàng hóa tại Đà Nẵng (lưu trú tại Đà Nẵng quá 12 giờ) và người trên phương tiện từ Đà Nẵng đến giao, nhận hàng hóa, đi qua các địa phương có dịch trở về phải test nhanh tất cả người trên phương tiện tại chốt kiểm soát dịch liên ngành, khai báo y tế, đồng thời thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Thời gian áp dụng quy định này kể từ 8h ngày 5/9.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT thành phố tiếp nhận đăng ký vận chuyển từ các doanh nghiệp vận tải của thành phố (số lượng người trên phương tiện, địa điểm đi và đến giao hàng, số ngày sẽ thực hiện cách ly, thời gian rời khỏi cơ sở cách ly) theo nhu cầu của đơn vị vận tải trên địa bàn.

Đối với các đơn vị vận tải địa phương khác, yêu cầu đăng ký với Sở GTVT để được hướng dẫn cách ly theo quy định của thành phố.

Khi người trên phương tiện có nhu cầu rời khỏi cơ sở cách ly để vận chuyển hàng hóa phải đăng ký với Sở GTVT để được chấp thuận và thống nhất, chịu trách nhiệm thông tin cho quản lý cơ sở cách ly.

Phối hợp quản lý việc ra vào thành phố, ra vào khu cách ly của người trên phương tiện thực hiện cách ly; cử người tham gia vào Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch tại các khu cách ly. Có biện pháp quản lý, giám sát các phương tiện tham gia giao thông khi vào Đà Nẵng.

Giao UBND các quận, huyện thiết lập, quản lý và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định; hoàn thành trước 8h ngày 5/9.

Chỉ đạo quản lý cơ sở cách ly tập trung cử đầu mối tiếp nhận thông tin từ Sở GTVT để quản lý người cách ly; phối hợp với cơ quan y tế xử lý theo quy định đối với người cách ly có triệu chứng nghi ngờ hoặc xác định.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng chốt đầu vào kiểm tra Giấy luồng xanh; giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, khai báo y tế có điểm đến là cơ sở cách ly tập trung đối với người trên phương tiện có Giấy luồng xanh từ các địa phương khác đi qua vùng có dịch đến giao, nhận hàng hóa tại Đà Nẵng (lưu trú tại Đà Nẵng quá 12 giờ) và người trên phương tiện có Giấy luồng xanh từ Đà Nẵng đến giao, nhận hàng hóa, đi qua các địa phương có dịch về Đà Nẵng.

Đồng thời phối hợp Sở GTVT quản lý việc ra, vào thành phố, ra vào khu cách ly của các đối tượng thực hiện cách ly.

Vĩnh Nhân