Từ chối tiếp nhận xăng dầu kém chất lượng

31/10/2014 10:36

Đó là một nội dung của Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu ...

Từ chối tiếp nhận xăng dầu kém chất lượng 1

Theo đó, đại lý bán lẻ xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm từ chối tiếp nhận xăng dầu của bên giao trong trường hợp có cơ sở khẳng định, xăng dầu không đảm bảo chất lượng.

Thông tư quy định, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối xăng dầu có trách nhiệm đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu định kỳ với Bộ Công thương trước ngày 31/1 hàng năm. Khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân đầu mối, trong vòng 30 ngày làm việc từ khi có sự thay đổi, thương nhân đầu mối phải gửi đăng ký điều chỉnh về Bộ. Còn khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối của thương nhân, cần gửi đăng ký về Bộ trong vòng 10 ngày.

Quỳnh Anh