Từ hôm nay 1/3, bệnh viện nào bỏ sổ khám chữa bệnh?

01/03/2019 13:55

Từ hôm nay (1/3) sẽ áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử, bỏ sổ khám chữa bệnh, nhưng mới chỉ áp dụng ở những bệnh viện lớn tuyến Trung ương.

Từ hôm nay 1/3, bệnh viện nào bỏ sổ khám chữa bệnh? 1
Từ hôm nay (1/3) sẽ áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử, bỏ sổ khám chữa bệnh, nhưng mới chỉ áp dụng ở những bệnh viện lớn tuyến Trung ương.

Từ hôm nay (1/3) các cơ sở y tế bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh trước kia. Tuy nhiên, cách thức này mới áp dụng tại ở các bệnh viện tuyến Trung ương, như Bạch Mai, Việt Đức, Việt Xô, Viện Nhi Trung ương, Viện Phụ sản Trung ương, Biện viện Tim, Bệnh viện K, Bệnh viện Tai mũi họng, Bệnh viện Lao phổi...

Phản ánh sơ bộ trong ngày đầu thực hiện cho thấy, các bệnh viện còn gặp nhiều vướng mắc.

Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án khác... và phải đáp ứng các yêu cầu sau: Phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy; Phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử; Tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định.

Mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử tối đa 12 giờ, kể từ khi có y lệnh khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp thời gian khám, chữa bệnh kéo dài trên 12 giờ hoặc có sự cố về công nghệ thông tin thì thời gian cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử tối đa không quá 24 giờ.

Theo Bộ Y tế, bệnh án điện tử khi hoàn thiện sẽ giúp thực hiện bệnh viện không sử dụng giấy tờ, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho cả bệnh nhân và bác sĩ.

Bệnh án điện tử toàn diện cập nhật các thông tin của bệnh nhân trong quá trình khám sức khỏe, sẽ là kho dữ liệu thông tin sức khỏe cá nhân trong suốt cuộc đời mỗi người.

Bộ Y tế cũng quy định rõ lộ trình thực hiện bệnh án điện tử. Giai đoạn từ năm 2019 đến 2023, các cơ sở khám, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định.

Giai đoạn từ năm 2024 đến 2028, tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh chưa triển khai được phải báo cáo cho cơ quan quản lý trực thuộc.

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử toàn quốc sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Tú Uyên